Alternate Text

Alternate Text

Alternate Text

Alternate Text

Alternate Text

Alternate Text

Velkommen til Rovsing Group A/S

Rovsing Group A/S er moderselskab for Rovsing Management A/S samt Rovsing Applications ApS.

Rovsing Group A/S koncernens væsentligste forretningsområder:

Konsulentrådgivning primært indenfor projekt- program- samt porteføljeledelse
Tekniske konsulenter
PRINCE2 og andre AXELOS-kurser 

Rovsing Group A/S mener, at god selskabsledelse er et vigtigt element i at realisere virksomhedens strategi og målsætninger. Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den på en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige opgaver i selskabet. Det er ligeledes væsentligt, at bestyrelsen altid handler uafhængigt af særinteresser. Bestyrelsen må løbende sikre sig, at dens sammensætning og arbejdsform afspejler de krav, selskabets aktuelle situation og forhold stiller.

Denne side kan kun tilgås via www.rovsinggroup.dk

Rovsing Management A/S
Øster Allé 48-50
2100 København Ø | Danmark

Telefon | +45 3630 4454
post@rovsingmanagement.dk
Om Rovsing Management A/S
Rettigheder og ATO